Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Case Studies

Case Studies

Khám phá những dự án và concept được thiết kế bởi Christ Design.
Từ năm 2016
Đến nay
Thiết kế UI/UX
03-2022
Vienow - Newspaper App
An Fresh App for Fresh News
01-2022
Boube - Child Fashion Branding
Thiết kế UI/UX
10-2021
Breakfast - UI Design System
Start Your Day. Start Your Work.
Đồ họa quảng cáo
05-2021
Facsimile Doutone Icon Set
Made for Ecommerce and Delivery App
Thiết kế UI/UX
03-2021
NOOW Cloud
Best Solution for Your Online Business
Biên tập Video
03-2021
Popcorn Show
Specialized Cinema Youtube Channel
Nhận diện thương hiệu
03-2021
SKVN Law Firm
Beneficially Legal
Nhận diện thương hiệu
02-2021
Pageno Music
Declaration of sounds
Thiết kế UI/UX
11-2020
Cinematone
New World for True Cinemafan
Thiết kế UI/UX
06-2020
C-Moji
Bring Emotions to Life
Nhận diện thương hiệu
04-2020
Coffee Country
Flavor of Tropical
Nhận diện thương hiệu
08-2019
Tese
Still Have A Better Choice