Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Pageno Music

Pageno Music

Declaration of sounds

Nhận diện thương hiệu
02-2021

Giới thiệu

Pageno Music là dự án đào tạo thanh nhạc dành cho các bạn trẻ nghiệp dư.
Được thành lập vào năm 2018, Pageno Music cho đến nay đã hoàn thành 4 khóa học với sự tham gia của nhiều học viên đồng thời nhận được sự hưởng ứng của cả những khán giả nhiệt thành, lớn tuổi.
Nhận diện thương hiệu
04-2020
Coffee Country
Flavor of Tropical
Đồ họa quảng cáo
05-2021
Facsimile Doutone Icon Set
Made for Ecommerce and Delivery App