Tooltip
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
2022
UX/UI

Vienow

Thể loại: Ứng dụng di động
Ứng dụng: Truyền thông và báo chí
Thời gian: Tháng 03, 2022
Introduce
Vienow is an application designed for users to instantly access and read news from leading newspapers. The application works on a profit sharing mechanism with publishers through user subscriptions.
Vienow là ứng dụng được thiết kế để người dùng có thể truy cập và đọc ngay tức thì những tin tức từ các đầu báo hàng đầu. Ứng dụng hoạt động dựa trên cơ chế chia sẻ lợi nhuận với các nhà xuất bản thông qua gói đăng ký của người dùng.
Onboarding
Feed
Main News
Following
Setting
(+84) 92 20 12 18
datonwork@gmail.com
© 2022 Christ Design
Tất cả các nội dung xuất hiện trên trang web này đều là tài sản sáng tạo của Christ Design.
Với các bản quyền bổ sung, Christ Design sẽ ghi chú thêm.