Tooltip
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
2022
Graphic

Pageno Music

Giới thiệu

Pageno Music là dự án đào tạo thanh nhạc dành cho các bạn trẻ nghiệp dư. Được thành lập vào năm 2018, Pageno Music cho đến nay đã hoàn thành 4 khóa học với sự tham gia của nhiều học viên đồng thời nhận được sự hưởng ứng của cả những khán giả nhiệt thành, lớn tuổi.

Xem thêm các dự án khác về
Graphic
(+84) 92 20 12 18
datonwork@gmail.com
© 2022 Christ Design
Tất cả các nội dung xuất hiện trên trang web này đều là tài sản sáng tạo của Christ Design.
Với các bản quyền bổ sung, Christ Design sẽ ghi chú thêm.