Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
CHRIST DESIGN
GOOD DESIGN
LEADING YOUR
Chào mừng đến với Christ Design.
Thương hiệu thiết kế cá nhân từ năm 2016
Chuyên môn
Graphic
Thiết kế ấn bản, in ấn và nội dung thương hiệu
Branding
Xây dựng biểu trưng, hình ảnh và định hình thương hiệu
UI/UX
Thiết kế giao diện và trải nghiệm ứng dụng, website
Video Editing
Chỉnh sửa, hiệu đính và biên tập video
Illustration
Vẽ kỹ thuật số định dạng bitmap hoặc vector
3D Modeling
Modeling, Rigging và Rendering
Kinh nghiệm
Thời trang
(2017) Thiết kế quảng cáo - in ấn
Thương mại điện tử
(2018) Phụ trách ngành hàng, thiết kế quảng cáo
Thời trang
(2019) Thiết kế quảng cáo - in ấn, Concept Artwork
Công nghệ, ứng dụng
(2020) Thiết kế UI/UX nền tảng mạng xã hội
Sản phẩm
Chuyên trang tin tức điện ảnh
Mạng xã hội tin tức thể thao
Free SVG Icons Font
Official Flaticon Channel
Thiết kế UI/UX
03-2022
Vienow - Newspaper App
An Fresh App for Fresh News
01-2022
Boube - Child Fashion Branding
Thiết kế UI/UX
10-2021
Breakfast - UI Design System
Start Your Day. Start Your Work.
Đồ họa quảng cáo
05-2021
Facsimile Doutone Icon Set
Made for Ecommerce and Delivery App
Thiết kế UI/UX
03-2021
NOOW Cloud
Best Solution for Your Online Business
Biên tập Video
03-2021
Popcorn Show
Specialized Cinema Youtube Channel
Nhận diện thương hiệu
03-2021
SKVN Law Firm
Beneficially Legal
Còn nữa