Tooltip
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
2022
GOOD DESIGN
LEADING YOUR
Chào mừng đến với Christ Design.
Thương hiệu thiết kế cá nhân từ năm 2016
07+
năm kinh nghiệm
2016 - 2023
04+
lĩnh vực làm việc
từ in ấn đến UI/UX
12+
đối tác làm việc
trong nhiều dự án
Keywords
Độc lập • Linh hoạt • Dấn thân
Khả năng dấn thân mang đến cho tôi nhiều cơ hội làm việc ở các lĩnh vực và môi trường khác nhau từ những dự án nhỏ đến các đối tác lớn hơn trong đa dạng lĩnh vực. Sự linh hoạt thích ứng tạo ra khả năng hoạt động cao hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn cùng với đó, việc độc lập trong rèn luyện, trau đồi và mở rộng các kỹ năng luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi.
(+84) 92 20 12 18
datonwork@gmail.com
© 2022 Christ Design
Tất cả các nội dung xuất hiện trên trang web này đều là tài sản sáng tạo của Christ Design.
Với các bản quyền bổ sung, Christ Design sẽ ghi chú thêm.